Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==S==
* SilenceSpeech is silver, silence is gold
: ImLời nói là bạc, im lặng là vàng
 
==T==
317

lần sửa đổi