Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
* Don't judge the book by its cover
: Đừng xét người qua bề ngoài
 
==F==
317

lần sửa đổi