Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==A - Ă - Â==
* All that glitter is not gold
 
==D==
* Don't bite off more than you can chew.
317

lần sửa đổi