Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* No pains, no gains
: Tay làm hàm nhai
 
==S==
* Silence is gold
: Im lặng là vàng
 
==T==
317

lần sửa đổi