Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Make hay while the sun shines.
: Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
 
 
* Misfortune never come singly
: Hoạ vô đơn chí.
 
==N==
317

lần sửa đổi