Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Don't bite off more than you can chew.
: Tham thực, cực thân.
 
* Don't judge the book by its cover
 
==F==
317

lần sửa đổi