Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Men are blind in their own cause
: Sáng việc người , quáng việc mình
 
* Make hay while the sun shines.
: Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
 
==N==
317

lần sửa đổi