Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Don't bite off more than you can chew.
: Tham thực, cực thân.
 
==F==
* First step that counts
: Vạn sự khởi đầu nan.
 
==I==
* Ill-gotten, ill-spent.
317

lần sửa đổi