Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* The empty vessel makes greatest sound.
: Thùng rỗng kêu to.
 
==U==
* Gratitude is the sign of noble souls.
: Uống nước nhớ nguồn
 
==W==
317

lần sửa đổi