Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==A - Ă - Â==
==D==
* Don't bite off more than you can chew.
: Tham thực, cực thân.
==I==
* Ill-gotten, ill-spent.
: Của thiên trả địa.
 
==G==
* Great minds think alike
317

lần sửa đổi