Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* The higher you climb, the greater you fall.
: Trèo cao té đau
 
* The empty vessel makes greatest sound.
: Thùng rỗng kêu to.
 
==W==
317

lần sửa đổi