Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Necessity knows no laws.
:Túng thế phải tùng quyền
 
* No pains, no gains
: Tay làm hàm nhai
 
==T==
317

lần sửa đổi