Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh
==O==
*Other times, other ways
:Mỗi thời, mỗi cách
 
==Xem thêm==
317

lần sửa đổi