Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==D==
*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
 
==E==
317

lần sửa đổi