Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ/Tục ngữ tiếng anh”

* Tit for tat , Measure for measure , An eye for an eye , A tooth for a tooth.
:Ăn miếng trả miếng
==W==
* When the going gets tough, the tough gets going
:Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 
* While there's life, there's hope
: Còn nước, còn tát.
 
==Xem thêm==
* [[Tục ngữ ]]
317

lần sửa đổi