Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==N==
* New one in , old one out
: Có mới nới cũ
 
==T==
* Tit for tat , Measure for measure , An eye for an eye , A tooth for a tooth.
317

lần sửa đổi