Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==L==
* Long absent soon forgotten
: Xa mặt cách lòng
 
==N==
* New one in , old one out
317

lần sửa đổi