Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
n (Đã khóa “Thành viên:Quachthanh”: ngăn không cho IP sửa đổi trang này ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận)
==Giới Thiệu==
Tôi Tên : [http://ca.linkedin.com/in/quachthanh/vi Quách Trung Thành] . Đến [http://www.canada.com Canada] năm 1980. Tốt nghiệp Đại Học Manitoba (University of Manitoba) 1984-1988. Với Bằng '''Cử Nhân Kỷ Sư Điện Tử (Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering B.Sc.E.E)'''. Hiện đang sinh sống và làm việc tại [http://www.toronto.com Toronto]
 
QUACH TRUNG THANH
: Kỷ Sư . Cử Nhân Đại Học . B.Sc.E.E. 1984-1988 . University of Manitoba. Canada
: 433 34 Oxford Street. Toronto,Ontario. M5T 2Y2. Canada
:Telephone : 416 929 5469
:Email: qtttalker@gmail.com
 
==Sở Thích ==
317

lần sửa đổi