Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Cộng đồng”

n
Đã khóa “Wikibooks:Cộng đồng”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời h…
(Thay bằng {{Tin tức}})
n (Đã khóa “Wikibooks:Cộng đồng”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời h…)
1.956

lần sửa đổi