Doãn Hiệu

Tham gia ngày 18 tháng 7 năm 2010

ngày 21 tháng 10 năm 2018

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, vandalism

  14:57

  −83

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:37

  +42

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:36

  +41

ngày 29 tháng 7 năm 2018

ngày 26 tháng 7 năm 2018

ngày 24 tháng 7 năm 2018

ngày 9 tháng 4 năm 2017

ngày 7 tháng 4 năm 2017

ngày 2 tháng 4 năm 2017

ngày 28 tháng 10 năm 2010