Lịch sử trang

ngày 9 tháng 1 năm 2021

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, ẽp

  14:51

  −105

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:50

  +32

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:49

  +73

ngày 30 tháng 4 năm 2018

ngày 3 tháng 8 năm 2017

ngày 2 tháng 8 năm 2017