Lịch sử trang

ngày 8 tháng 1 năm 2021

ngày 8 tháng 8 năm 2018

 • Tuyenduong97

  không có tóm lược sửa đổi

  10:25

  −276

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:26

  +1

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:26

  +228

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:26

  +58

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:25

  −11

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, vandalism

  14:54

  −143

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:44

  +73

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:44

  +70

ngày 29 tháng 7 năm 2018

ngày 6 tháng 8 năm 2017

ngày 7 tháng 6 năm 2015

ngày 4 tháng 3 năm 2013