Lịch sử trang

ngày 9 tháng 1 năm 2021

ngày 3 tháng 8 năm 2018

 • Mxn

  Phá hoại

  n

  16:22

  −1.915

 • 14.232.42.183

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  +885

 • 14.232.42.183

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:35

  +1.030

ngày 4 tháng 8 năm 2017

ngày 9 tháng 3 năm 2017

ngày 13 tháng 7 năm 2013