Lịch sử trang

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, vandalism

  14:54

  −11

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:52

  −34

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:52

  +45

ngày 26 tháng 7 năm 2018

ngày 3 tháng 8 năm 2017

ngày 5 tháng 7 năm 2015