Lịch sử trang

ngày 6 tháng 3 năm 2022

ngày 16 tháng 1 năm 2021

ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Martin Urbanec

  rv, vandalism

  14:52

  +83

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:51

  −79

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:51

  −8

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:51

  +4

ngày 30 tháng 7 năm 2017

ngày 8 tháng 3 năm 2013