Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: No-ADN-G
  • Lúc mở tài khoản: 14:15, ngày 4 tháng 2 năm 2018 (cách đây 4 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 2.623
  • Số tài khoản đính kèm: 38
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
beta.wikiversity.org08:31, ngày 3 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bug.wikipedia.org12:19, ngày 13 tháng 1 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ceb.wikipedia.org14:26, ngày 5 tháng 1 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org09:58, ngày 26 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)29
cr.wikipedia.org07:28, ngày 3 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikipedia.org14:27, ngày 5 tháng 1 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
din.wikipedia.org04:48, ngày 25 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org14:42, ngày 4 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)33
en.wikibooks.org01:41, ngày 28 tháng 7 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikinews.org04:06, ngày 29 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikiquote.org08:55, ngày 10 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikisource.org08:24, ngày 3 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wiktionary.org09:25, ngày 19 tháng 3 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikipedia.org13:53, ngày 16 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikipedia.org14:26, ngày 12 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hak.wikipedia.org13:09, ngày 11 tháng 1 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
he.wikipedia.org12:31, ngày 5 tháng 12 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hr.wikipedia.org12:04, ngày 28 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
incubator.wikimedia.org08:23, ngày 3 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikipedia.org07:46, ngày 15 tháng 11 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikipedia.org13:52, ngày 12 tháng 9 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org14:15, ngày 4 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org14:15, ngày 4 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org14:16, ngày 4 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)6
nl.wikipedia.org07:33, ngày 6 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
wikisource.org02:25, ngày 2 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
species.wikimedia.org04:06, ngày 29 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tcy.wikipedia.org04:46, ngày 25 tháng 12 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
test.wikipedia.org14:23, ngày 19 tháng 3 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ts.wikipedia.org11:34, ngày 29 tháng 11 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikipedia.org14:15, ngày 4 tháng 2 năm 2018tài khoản mới(?)2.421extendedconfirmed
vi.wikibooks.org01:40, ngày 28 tháng 7 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)80
vi.wikiquote.org09:22, ngày 19 tháng 3 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)3
vi.wikisource.org13:32, ngày 27 tháng 3 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikivoyage.org02:19, ngày 2 tháng 8 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
vi.wiktionary.org14:16, ngày 10 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)6
www.wikidata.org03:23, ngày 11 tháng 2 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)44
zh.wikipedia.org09:16, ngày 2 tháng 4 năm 2018tạo ra nhờ đăng nhập(?)0