Đóng góp của Anh Giang Mà

Một thành viên với 1 lần sửa đổi. Đã mở tài khoản vào ngày 1 tháng 9 năm 2022.
Tìm kiếm đóng góphiệnẩn
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

ngày 1 tháng 9 năm 2022

  • 15:4915:49, ngày 1 tháng 9 năm 2022 khác sử +2.046 Wikibooks:Phòng hỏi đápMục mới: /* Bảng Unicode chữ Miêu Pollard Official Unicode Consortium code chart Version 12.0.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F U+16F0x 𖼀 𖼁 𖼂 𖼃 𖼄 𖼅 𖼆 𖼇 𖼈 𖼉 𖼊 𖼋 𖼌 𖼍 𖼎 𖼏 U+16F1x 𖼐 𖼑 𖼒 𖼓 𖼔 𖼕 𖼖 𖼗 𖼘 𖼙 𖼚 𖼛 𖼜 𖼝 𖼞 𖼟 U+16F2x 𖼠 𖼡 𖼢 𖼣 𖼤 𖼥 𖼦 𖼧 𖼨 𖼩 𖼪 𖼫 𖼬 𖼭 𖼮 𖼯 U+16F3x 𖼰 𖼱 𖼲 𖼳 𖼴 𖼵 𖼶 𖼷 𖼸 𖼹 𖼺 𖼻 𖼼 𖼽 𖼾 𖼿 U+16F4x 𖽀 𖽁 𖽂 𖽃 𖽄 𖽅 𖽆 𖽇 𖽈 𖽉 𖽊  𖽏 U+16F5x 𖽐  𖽑  𖽒  𖽓  𖽔  𖽕  𖽖  𖽗  𖽘  𖽙  𖽚  𖽛  𖽜  𖽝  𖽞  𖽟 U+16F6x  𖽠  𖽡  𖽢  𖽣  𖽤  𖽥  𖽦  𖽧  𖽨  𖽩  𖽪  𖽫  𖽬  𖽭  𖽮  𖽯 U+16F7x  𖽰  𖽱  𖽲  𖽳  𖽴  𖽵  𖽶  𖽷  𖽸  𖽹  𖽺  𖽻  𖽼  𖽽  𖽾  𖽿 U+16F8… Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động