Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân xác định

Tích phân xác địnhSửa đổi

 

Tích phân xác định của hàm f(x) với x chạy trong khoảng từ a (cận dưới) đến b (cận trên) được viết là:

 

Theo định luật cơ bản thứ nhất của giải tích, nếu F(x) là tích phân bất định của f(x) thì f(x) là vi phân của F(x). Tích phân xác định được tính từ tích phân bất định như sau: