Đại số/Bất Đẳng Thức Đại Số

Định NghỉaSửa đổi

Bất Đẳng Thức Đại Số là một biểu thức đại số có hai vế ngăn cách bởi dấu > hay <

Thí DụSửa đổi

2x > 5
2x + y > 5
2x 5 < 5
2x + y < 5